06-30-951-8350 / 06-1-788-0230 naplovas@naplovas.hu

Sunrider TOP kapszula – Az agyfényesítő

24 768 Ft

Leírás

Csúcstermék a Sunridertől! Sokan csak egyszerűen „agyfénye­sí­tő­nek” hívják. A Sunrider TOP® kapszula növényi koncentrátum az idegrend­szert táplálja, ezáltal az agyműködést is serkenti. Hozzásegít a jó közérzet és a tiszta gondolkodás eléréséhez.
A gondosan összeválogatott, legjobb minőségű növényeket az op­ti­má­lis érési időben takarítják be, amikor a bennük lé­vő aktív komponensek érésük csúcsán vannak. A Sunrider so­ha nem haszná­l olcsó növé­nye­ket, és nem kever össze ro­kon fajokat, mert az ronthatja a termék hatékonyságát.

A teljes körű egészség elérése sokkal többet foglal magában, mint egyszerűen fizikai testünk állapotát. Azt, hogy hogyan érez­zük magunkat, nagyban meghatározza, hogyan tudunk meg­birkózni a ránk nehezedő nyomással, stresszel és han­gu­lat­változásokkal. Ha érzelmileg és mentálisan egyensúlyban va­gyunk, akkor job­ban tudunk koncentrálni.

A Távol-Keleten a tibeti kolostorok lámái évezredekkel ezelőtt magas szintre fej­lesz­tet­ték gyógynövény-ismereteiket. Régi törekvésük volt, hogy meg­te­remt­sék a test, a lélek és a szellem egyensúlyát és tisztaságát. Dr. Chen a TOP® formulájához eze­ket az ősi tibeti re­cep­teket használta fel.

A Sunrider TOP kapszula előnyös tulajdonságai:
Tapasztalatok szerint rendszeres fogyasztása segít a mentális és ér­zel­mi egyen­súly fenntartásában;
Táplálja az idegrendszert, javítja a gondolkodást és a szellem tisz­ta­sá­gát;
Segít a fásultság, a szellemi munka okozta fáradtság leküzdésében;
Enyhíti a fejfájást, nyak- és vállfájást;
Az agysejteket élő növényi energiához juttatja, amely az anyag­cse­re­fo­lyamagokat ked­vezően befolyásolja, ezáltal csökkentheti az ál­mat­lan­ságot és emlékezetkihagyást, to­vábbá hozzájárulhat a szenilitás eny­hí­téséhez.

A Sunrider TOP kapszula felhasználási javaslata:
Napi egy vagy két alkalommal, étkezési időben két-három (vagy tetszés sze­rin­ti mennyiségű) kap­szu­la. Nagyobb szellemi megterhelés, érzelmi vál­ság vagy erős stressz esetén célszerű növelni az elfogyasztott mennyi­sé­get akár napi 8-10 kapszulára is. Ha teheti, fogyassza együtt a Prime again® növényi koncentrátummal.

Készült:
Mentalevél (33%), édesgyökér (23%), lestyán (23%), kapszulahéj: hidroxipropil-metil-cellulóz, alangfű gyökér (4,5%)

Kiszerelés:
100 X 571 mg kapszula